Przesłanie istoty chrześcijaostwa jest naprawdę całkiem proste—na tyle proste,
aby można je było wypunktowad na kilku stronach.
Jest to przesłanie z Biblii o Bogu i jego synie, Jezusie.
Jest ono o życiu i śmierci, oraz o wyborze, przed którym wszyscy stajemy.

A wszystko zaczyna się od kochającego Boga, stworzyciela...